Ti-Takedown Pin Set- EVOLUTION AR15/M16 (Titanium)